3/1953 underfranked דואר אוויר בריטי המסים באמצעות 2x 50Pr 2 דמי דואר בולים
לוט #: 71163

Auction
מחיר התחלתי $59.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
1953 בול דמי דואר 2 על דואר בריטי נכנס: 16 MCH 1953 כיסוי מפרספקס מליסטר לחיפה underfranked ב 100Pr 6D ו במס בישראל (סימון כתב יד בחזית), שלמו באמצעות זוג 50pr BaPD.11 הפרנקים קשר ידי שביתה יחיד של 19-3- 53 חיפה - 53 חותמת דואר; ( "כיבוש המדבר" ירושלים , ירושלים , ירושלים). סדק פתוח למעלה, בסדר גמור. מסובך. ערך משוער של $ 200 +