1/1956 airfranked דואר אוויר לאוסטריה במהלך תקופת החסד שינוי שיעור - במס
לוט #: 71164

Auction
מחיר התחלתי $29.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
1956 מיסים לאוסטריה: 11-1-1956 כיסוי בדואר אוויר מ BINYAMINA לקונסוליה הישראלית בוינה, פרנק 1.20L במקום 1.50L ב 6-FA תקופה שיעור, אשר נכנסו לשימוש ב -8 בינואר (אולי השולח מיושם franking עבור franking 1.20L שיעור האליטה), באמצעות זוג אנכי 60ag 1955 שבטים (Ba123) קשורה על ידי שביתה אחת של חותמת הדואר BINYAMINA -2; 85 גרם מס עם הגעתו, שילמה 17-1-56 & מסומנים על ידי כתבי יד כתבי יד; סדק פתוח למעלה. הכיסוי צריך להיות מוסמך עבור תקופת החסד 2 השבוע אבל זה לא היה מכובד .