6/1960 underfranked הצרפתי מסים באמצעות חותמות זמניים כמו דמי דואר
לוט #: 71166

Auction
מחיר התחלתי $29.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
1960 מייל במס צרפתי נכנס: כיסוי מפרספקס 13-6-1960 מפריז לתל האביב underfranked ב 0.70Fr ו במס 0.15L בישראל, שלם 15-6-60 באמצעות הזוג 0.06L & 0.03L 1960 הזמנית Ba179 / 181 פרנקים קשרו ידי Tel Aviv-21 (?) ביטול; לחתוך פתוח בראש. Provisionss המשמשים דמי דואר הם נדירים . ערך משוער של $ 140 +