9/1960 underfranked דואר בדרום אפריקה במס באמצעות 3x מספר חותמות זמניים
לוט #: 71167

Auction
מחיר התחלתי $39.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
1960 מייל במס נכנסות דרום אפריקאי: משטח 1960/03/09 בדואר כיסוי מסחרי קייפטאון לחיפה underfranked ב 4D ו במס 0.09L בישראל (באופן חריג שאינו מסומן מס מקומי), שילם 9-10-60 באמצעות זוג אנכי + אחת 0.03L 1960 הזמנית Ba179 הפרנקים קשרו ידי חיפה-14 לבטל; מסירה באותו יום; סדק פתוח למעלה. Provisionss המשמשים דמי דמי הם נדירים - כאן נדיר franking מרובים & נדיר פני השטח ; ערך משוער $ 150 +