29-12-1948 ירושלים לתל אביב נמסרה ללא מס בדואר באמצעות 3x 10pr דמי דמי דואר
לוט #: 71197

Auction
מחיר התחלתי $49.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
1948 דואר מס '2 דמי משלוח בדואר אלקטרוני: 29-12-1948 כיסוי מסחרי על נייר מכתבים של העסק מירושלים אל תל אביב שנשלחו בדואר ולא נקבעו על ידי חותמת דואר ירושלים 2 (מיון משרד, כנראה כיסוי שהופק על גבי תיבת דואר) והוטל מס 30 Prutot (פעמיים את התקופה 15 מכתב מכתב שיעור), מסומן על ידי המנדט "לשלם" שקית מאוגד ושילם באמצעות 3x 10pr BaPD3 פרנקס קשורה על ידי 2-1-1949 תל אביב -28 חותמת דואר; מחדש מנותב לכתוב תיבת דואר; סדק פתוח למעלה; נדירים מרובים franking ; ערך משוער $ 180 +