3-3-1949 תל אביב לירושלים, גלויה גלויה, המוטבעת באמצעות חותמת 20pr
לוט #: 71198

Auction
מחיר התחלתי $49.00
המכירה הפומבית נסגרה בתאריך שלישי, 16 אפריל 2019 20:00 נא להתחבר למערכת אם זכית בלוט, על מנת להשלים את הרכישה
עקוב אחר הפריט?
תיאור
1949 דואר בית דואר מס דואר: 3 - 1949 גלויה מתל אביב לירושלים, פרנק 10Pr באמצעות 1948 חותמת 1 חותמת 3 - חותמות הכנסות לא התקבלו באופן עקבי כחותמות דואר , אבל לא במקרה זה , וגלויה היתה הטיל מס פעמיים על תקופת דמי הדואר של 10pr; ששולמו באמצעות סדרה 1 דמי דמי 20pr BaPD4 פרנק קשורה על ידי 6-3-1949 ירושלים 16 (הדואר הראשי) חותמת הדואר. קפל אנכי בצד שמאל. חותמות הכנסות על דואר מסחרי הוא נדיר .