תקנון

 

הצעה על פריט או בקשה לרכוש אותו ישירות מהווה את הסכמתך לתנאי המכירה הבאים:

 

1. כל הצעה היא עבור "לוט" על פי מספרו במכירה.

 

2. על ידי השתתפות במכירה הפומבית, המציע מבין ומסכים שהוא מאשר למנהל המכירה הפומבית, מר אלכס בן אריה, להיכנס להצעות שלו במכירה, ולהבטיח את האוספים שהוא חושק בהם במחיר הנמוך ביותר האפשרי, יחסית לאותן הצעות. למנהל המכירה הסמכות הבלעדית על אופן ניהול המכירה; בין שאר זכויותיו, הוא שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או מציע.

 

3. כל המחירים במכירה נקובים בדולרים אמריקאים ($), ומהווים המחיר המינימלי עבור הלוטים.

 

4. מידע המסופק לגבי אוספים במכרז, כולל מחירי הפתיחה, תיאורי הפריטים וכל מידע אחר לגבי הפריטים, הוא אך ורק לצורך מתן מידע לרוכשים פוטנציאליים, והוא בשום אופן אינו מתפרש כמידע מחייב או מובטח. תצלומים ואיורים נלווים הם לעזרה בלבד. התמונות טנין בקנה מידה, ואין להסתמך עליהן על מנת לקבוע את הגוון או הצבע, או לחשיפת פגמים.

 

5. ניתן לראות פריטים באופן אישי על ידי קביעת פגישה, או ניתן גם להציגם באמצעות מצלמת-אינטרנט לקונים המעוניינים; אפשר לבקש תמונות נוספות ללא תשלום.

 

6. כל האוספים אמיתיים כפי שמתוארים. חובתו של הרוכש להוכיח שהאוסף אינו אמיתי או שתואר בצורה שגויה. היסטורמה מחויבת לסחור אך ורק בסחורה אותנטית ואמיתית (יצירות מתוארכות לתקופה שאליה הן שייכות, מיוצרות על ידי המקורות הידועים כמי שייצרו אותן, וכו'); איננו סוחרים או מציגים פריטים החשודים כרפרודוקציות, מזויפים, ששונו או שהם "בעייתים" בצורה כלשהיא. במקרים נדירים בהם אנו מציגים חצירה שאנחנו מודעים לכך או חושדים שהיא איננה אמיתית, אנו נצהיר על כך ישירות בתיאור הפריט: בהעדר הערה מסוג זה, הפריט שאנחנו מתארים, מוצג כפריט שאנו מאמינים שהוא אמיתי.

 

7. אנו מבטיחים את שביעות רצונך. אם אינך מרוצה מאחד הפריטים, אתה רשאי להחזירו אלינו בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, להחזר מלא (פחות דמי משלוח ועמלות תשלום). הפריט חייב להיות מוחזר באותו מצב כפי שנמכר (באריזה המקורית/מצב ואריזה); כל שימוש לרעה בפריט עלול לבטל את ההחזר. אנא שים לב שאוסף שמכיל חמישה פריטים או יותר אינו בר החזרה.

 

8. מכירה זו הינה מכירה על פי הצעות בכתיב: ניתן להציע הצעות באופן מילולי או בכתב (באמצעות הפלטפורמה של המכירה או בלעדיה), אבל כל ההצעות חייבות לקבל אישור בכתב מהמציע (הודעת טקסט מקובלת). במקרה של שוויון בהצעות הזוכות, ההצעה שהתקבלה מוקדם יותר היא הזוכה באוסף.

 

9. כדי להגיש הצעת מחיר באמצעות האינטרנט, עליכם להירשם (בחינם). התוכנה שלנו תציע לכם לתת הצעת מחיר בסכום המירבי שאתם מוכנים לשלם עבור הפריט, משום שאז היא תציע מטעמכם הצעות מחיר באופן אוטומטי עד שהיא תגיע למגבלה שלכם (אם יהיה צורך בכך): התוכנה תציע את הצעת המחיר הנמוכה ביותר הנחוצה, לפי הפרשי הצעות המחיר המוצגים בטבלה שלהלן, כדי לבסס את מעמדכם בתור המציע בעל הצעת המחיר הגבוהה ביותר. הצעת המחיר המירבית שלכם משקפת את הסכום המירבי שאתם מוכנים לשלם עבור הפריט – אבל ייתכן שתשלמו הרבה פחות. בכל מקרה, אתם יכולים לתת הצעת מחיר בעצמכם בכל עת שתירצו או להגדיל את הצעת המחיר המירבית שלכם. הצעות מחיר שיוגשו מחוץ למערכת האוטומטית ינוהלו ע"י מר בן-אריה באותה צורה כפי התהליך האוטומטי. מפני שיש אפשרויות שונות להגשת הצעות מחיר שעלולות לגרום, בין השאר, לשינויים מהוטיים בקביעת זוכים בלוטים בסוף המכירה, הקביעה הרשמית תבוצע על ידי בית המכירות דרך הודעה רשמית לזוכים, ולא לפני. לגבי פריטים שרק הצעת מחיר אחת התקבלה עבורם, ההחלטה למכור את הפריט במחיר שנמוך מהצעת המחיר הזוכה ורמת הצעת המחיר הפותחת – או כל מחיר שמור מתחת לרמת הצעת המחיר הפותחת – נתונה לשיקול דעתו של מנהל המכירה.

 

10. בסוף המכירה זוכים יקבלו הודעות המבשרות על זכיותיהם: אומנם מפני שהמכירה מוצגת במספר אתרים, מלאכת קביעת הזוכים עלול לקחת מספר ימים - אנא התנערו מהודעות 'מערכת' שאינם מ-"historama-auctions" מכתובת historama.com; רק הודעות אלו הודעות רשמיות. תהליך הוצאת חשבון ותשלום מתבצע דרך אתר האם שלנו historama.com ולא דרך בידספיריט. עמלה של 15%, דמי משלוח ודמי העברת תשלום רלוונטיים, יתווספו למחיר ההצעה הזוכה. אזרחי ישראל יחויבו במע"מ.

 

11. אוספים נשלחים בדואר אוויר רשום; אוספים גדולים או כבדים נשלחים באמצעות EMS דואר אקספרס - אלא אם נעשו סידורי משלוח אחרים או לקיחה עצמית. ביטוח קיים רק עבור משלוח באמצעות EMS והוא כרוך בתשלום נוסף.

 

12. התשלום חייב להתבצע בתוך 7 ימים מקבלת החשבונית, וההזמנות יישלחו אחרי אישור התשלום. ניתן לבצע תשלום באמצעות דולר אמריקאי, ₪ ישראלי, או יורו אירופאי, על פי שער המטבע ביום התשלום. חשבונית מעל 30 ימי איחור, עלולה לשאת ריבית והוצאות גביה אפשריים; המכירה יכולה להתבטל, והאוסף יועבר לזוכה הבא בתור.

 

13. מסירת הצעת מחיר או הצעה לרכישת ישירה במכירה פומבית היא התחייבות רצינית, שכן היא משפיעה על המחירים הנוכחיים במכירה, על החלטות של מתמודדים אחרים, על יכולתם של אחרים להתחרות על הפריט, צפויות להכנסה מצידם של מפקידים ושל בית המכירות, ובכלל הרושם שנוצר בקרב הציבור כתוצאה מהמחירים שכביכול הושגו ושולמו. למעט בזמן אמת, קרוב למועד הגשת ההצעה או הבאת הכוונה לקנות פריט ישירות במכירה, הכוונות וההצעות הללו לא ניתן לביטול מאוחר יותר, והזוכים בבמכירה והקונים המיועדים (ברכישות ישיורות במכירות) צפויים לכבד את התחייבויותם. ביטול הצעה לאחר סיום מכירה כשהמתמודד המשני (שהפסיד) מוצע הפריט במקומו של הזוכה, אינו פתרון שניתן לסמוך עליו מאחר שהמתמודד שהפסיד קרוב לודאי לא ירצה לשלם את גובה המחיר שהוא הציע במה שהוא הרגיש אז היה התמודדות אמיתית עם מתמודד/ים אחרים, כשעכשיו מתגלה שתחרות אמיתית לא התקיימה וייקור המחיר היה מדומה. לכן אומנם אנו מעוניינים לבצע עסקאות, איננו יכולים לסמוך על פנייה כזאת כדרך בטוחה לטפל בביטול הצעות זוכות לאחר סיום מכירה.

 

אנו משתמשים בערוצים שונים כדי להעביר הודעות על זכיות והגשת חשבוניות, ומסתמכים על המידע האישי שסופק על ידי המציעים והקונים בעת השתתפותם במכירה. אנשים אלה לא נדרשים לענות לנו מיד, אך מצופה מהם להגיב על התקשורת שלנו אליהם בפרק זמן סביר, כגון תוך ימים. אם לא נוכל ליצור קשר עם אנשים כאלה בתוך חודש מסוף המכירה, או אם האנשים האלה מסרבים לכבד את התחייבויותיהם, הם יישאו במלוא הסכום של זכיותיהם או רכישותיהם ויהיו מחויבים על כך על ידינו. במקרה כזה החיוב ישמש בסיס להגשת תלונות ללשכות אשראי, סוכנויות גבייה ואף למערכת בתי המשפט. זוכים במכרזים וקונים מיועדים שמודיעים לנו על קשיים בכבוד התחייבויותיהם או בהשלמת רכישותיהם מוזמנים לשתף איתנו פעולה ואנו נערוך הסדרים לטיפול במקרים אלה, כולל, בין היתר, הסדרת תשלומים ועוד; אנשים אלה יהיו מחויבים לשלם 15% מסך ההתחייבויות שלהם (אם כי על פי שיקול בית המכירות ניתן לצמצם או לבטל את החיוב). בכל מקרה, תמיד מוטב לשתף איתנו פעולה ולא להתעלם מאתנו. פריטים נמסרים ללקוחות לאחר קבלת מלוא התשלום עבורם.

 

14. מתקבלים אמצעי התשלום הבאים: מזומן, העברת כסף (כדוגמת "אינטרנשיונל" למציעים שמעבר לים), העברות "ווסטרן יוניון" והעברות בנקאיות (ללא הטלת דמי עמלה נוספים; המציעים אחראיים לחיובים בנקאיים); המחאות או המחאות בנקאיות (אם התשלום הוא מעבר לים מוטלת עמלה של 1.5%); PayPal (מוטלת עמלה של 5%).

 

15. על פריטים שרכישתם מחייב הוצאת אישור יבוא, זהו אחראיותו של הקונה לקבל את האישורים הנדרשים. עסקאות ופעילויות בתחום מטבעות עתיקים מנוהלות על ידי סניף אמריקאי כאשר הן ועניינים הקשורים להן כפופות לחוקה של מדינת דלאוור.

 

16. כל הנושאים הנובעים ממכירה זו (פרט לאלה המוזכרים בסעיף 14) יוכרעו על פי חוקיה של מדינת ישראל, כאשר סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בירושלים מוסכמת על הצדדים.

 

17. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח באנגלית הוא הקובע.

 

18. המכירה שלנו מנוהלת על ידי תוכנה שנבנתה ומפותחת על ידי צד שלישי. נעשה כל מאמץ לוודא את התפקוד המלא של והגישה המלאה אל המכירה, אך איננו אחראים לתוכנה. אם יעלו בעיות של גישה או יתגלו תקלות כלשהם, נקח את כל הצעדים הדרושים לפתור אותם, כולל הצעתן של דרכים חלופות לתת הצעות ו/או חישוב ידני של התוצאות. אמינות, ישרה ודיוק הם ערכים עליונים עבורינו. המפתח מזהיר שייתכן שתראו הבדלים בזמנים המוצגים בשעון שמראה ספירה לאחור. זה עלול לקרות למשל אם שני או יותר עמודים של המכירה פתוחים בו זמנית בדפדפן: השיבוש קורה כתוצאה מהזמן לוקח לעמוד לעלות במלאו (תוצאה מעומס על מחשבכם), כי רק אז מתחיל ה"טימר" שפועל על בסיס javascript.


המכירה מוצגת במספר אתרים צד-שלישי, כל אחד עם מערכות הפעלה משלו, פונקציונליות ומגבלות. כדי להריץ את המכירה בו זמנית באתרים שונים, ייתכן שנאלץ לשנות את מרכיבי המכירה כך שיתאימו למערכות ההפעלה של האתרים האלה: הדבר עשוי לכלול - אך לא רק - מחירי פתיחה של הצעות מחיר (כאשר אתרים מסוימים יוצגו בשלמותם מספרים כמו "100" ואחרים יציגו את "99"), ואת המחירים הנובעים וכתוצאה מכך והמדרגות של הצעות המחיר (אתרים מסוימים עשויים לאפשר / להגביל את מספר או גודל המדרגות, אחרים עשויים להגביל את יכולתו של המציע להגיש סכום הצעת מחיר לפי בחירתו ולהכריח אותו להגיש הצעות מחיר בסכומים שנקבעו מראש על פי המדרגות המוצעים). עם זאת, בתום המכירה, סכום ההצעה הזוכה יותאם לטובת המציע, ללא קשר להבדלים אפשריים במחירים המוצגים בין כל האתרים.


המכירות החיות שלנו מנוהלת על ידי תוכנה שנבנתה ומפותחת על ידי צד שלישי, המסופקת על ידי 'בידספיריט'; אין לנו בעלות או שליטה טכנית עליה. שימו לב שהיכולת להשתתף במכירה תלויה באיכות חיבור הרשת שלכם: אם החיבור חלש ייתכן שיבושים בתצוגה החיה על מכשירכם, כולל שינויים פתאומיים בתצוגה ואופן התקדמות סבב ההצעות על הלוט המשודר, וסיום הסבב. אני לא אחראיים לעניינים האלה ויכולים רק להציע הסדרת חיבור מתאימה יותר טרם תחילת המכירה (או במהלכה), או מתן הצעה בכתב מראש בתור הצעה בהעדרות המציע. שימו לב גם שכמה תוכנות צנזור-עצמי עלולים לחסום גישה למדור המכירה החיה. במקרה הזה ניתן לראות אה התצוגה בסטטית באתר האם שלנו (historama.com/he), ואנחנו ממליצים למסור הצעות בכתב מחוץ לממשק.

 

19. המוצג להלן טבלת המדרגות להצעות מחיר מינימליות על פי גובה המחיר. בעוד שמתמודדים רשאים להגיש הצעות מחיר בכל סכום שירצו, מחוץ לתוכנית האוטומטית שלנו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להתאים את ההצעות המוגשות מחוץ לתוכנית המכירה הפומבית, כלפי מעלה או מטה, אל מדרגת הצעת המחיר הקרוב ביותר, כדי לשמור על עלייה מסודרת ברמת הצעות המחיר ולקבוע זוכים על פי הבדל ברור בינם לבין אחרים שהפסידו להם.

 

גובה המחיר:                מדרגה:

עד ל-$49           ----------    $2

$50 - 99           ----------    $5

$100 - 199       ----------    $10

$200 - 299       ----------    $20

$300 - 499       ----------    $30

$500 - 999       ----------    $50

$1000 - 1999   ----------    $100

$2000 - 4999   ----------    $200

$5000 - 9999   ----------    $500

$10000+          ----------    $1000