תקנון

 

הצעה על פריט או בקשה לרכוש אותו ישירות מהווה את הסכמתך לתנאי המכירה הבאים:

 

1. כל הצעה היא עבור "לוט" על פי מספרו במכירה.

 

2. על ידי השתתפות במכירה הפומבית, המציע מבין ומסכים שהוא מאשר למנהל המכירה הפומבית, מר אלכס בן אריה, להיכנס להצעות שלו במכירה, ולהבטיח את האוספים שהוא חושק בהם במחיר הנמוך ביותר האפשרי, יחסית לאותן הצעות. למנהל המכירה הסמכות הבלעדית על אופן ניהול המכירה; בין שאר זכויותיו, הוא שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או מציע.

 

3. מחיר הפתיחה הוא המחיר המינימלי, אלא אם צוין אחרת במכירה / בתצוגה עצמה. המכירה מתנהלת בדולים של ארצות הברית ($ USD). במכירות פומביות סטנדרטיות (לא מכירות של "קנייה או הצעה"/"קנה או הצע"), מנהל המכירה שומר לעצמו את הזכות לקבל הצעות מחיר לקנייה (BUY bid), ועל פי שיקול דעתו יאפשר הצעת מחיר של פי 3 ומעלה של רמת המחיר הנוכחית להיחשב כהצעה-מיטבית (BEST bid), שתזכה בלוט באופן מידי.

 

4. המכירה הפומבית אחראית על ניהול המכירה עצמה (למעט תפקודם של שירותים חיצוניים כמו פלטפורמת ההצעות של Bidspirit) ועל מסירת עסקאות כעסק בכלל. בית המכירות הפומבי שומר לעצמו את הזכות להכין ולבצע מכירות ועסקאות במלוא מובן המידה: קביעת מחירים ואומדני ערך, תסריט והצגת תיאורים, תמונות ועוד - כולל הגשת הצעות מחיר למציעים שאינם יכולים להשתתף ישירות, בחירת פורמטי המכירה למכירה הפומבית, והצגת המכירה בו זמנית באתרים מרובים - ושינויים, התאמות, עדכונים, ביטולים, פסילות ועוד, שכן אלה קשורים לפרמטרים של ניהול מכירת ניהול עסקים באופן כללי. כתוצאה מכך, לבית המכירות הפומבית יש את הזכות לקבל או לדחות - או לפסול - מתמודדים או הצעות מחיר, ולקבוע או לשנות מדיניות ונהלים הקשורים לרישום של הצעות מחיר או הגשת הצעות מחיר, כגון בקשת זהות תמונה או אישור יצירת קשר פרטים ועוד.

 

5. תיאורים, תמונות, מדידות וכל פרט אחר שנמסר מטעם בית המכירות אודות פריט למכירה מוצגים לצורך הבאת מידע בלבד ולא מהווים קביעה מוסכמת או לקיחת אחראיות מצידו של בית המכירות. זה האחראיות של משתתפים במכירה לבדוק את הפריטים בעצמם, ולדרוש מידע נוסף במידת הצורך. פריטים בתצוגה זמינים לעיון באינטרנט, בביקור אצלנו (בתיאום מראש) או בדרכים אחרות בתיאום עם בית המכירות.

 

6. ניתן לראות פריטים באופן אישי על ידי קביעת פגישה, או ניתן גם להציגם באמצעות מצלמת-אינטרנט לקונים המעוניינים; אפשר לבקש תמונות נוספות ללא תשלום.

 

7. כל הפריטים המוצגים אמיתיים כפי שמתוארים. בית המכירות מציג פריטים שלהערכתו אמיתיים ואוטנתיים, ולא מציג פריטים ידועים או נחשדים כמזוייפים או מפוקפקים - אלא אם יש להם דווקה משמעות לאספנים, ובמקרים נדירים כאלה הדבר יצוין בתיאור הפריט. זו חובתו של הרוכש להוכיח שפריט שנרכש אינו אמיתי או שתואר בצורה שגויה. במקרים נדירים בהם אנו מציגים פריט שאנחנו מודעים לכך או חושדים שהיא איננה אמיתית, אנו נצהיר על כך ישירות בתיאור הפריט: בהעדר הערה מסוג זה, הפריט שאנחנו מתארים, מוצג כפריט שאנו מאמינים שהוא אמיתי.

 

8. אנו מבטיחים את שביעות רצונך. אם אינך מרוצה מאחד הפריטים, אתה רשאי להחזירו אלינו בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, להחזר מלא (פחות דמי משלוח ועמלות תשלום). הפריט חייב להיות מוחזר באותו מצב כפי שנמכר (באריזה המקורית/מצב ואריזה); כל שימוש לרעה בפריט עלול לבטל את ההחזר. אנא שים לב שאוסף שמכיל חמישה פריטים או יותר אינו בר החזרה.

 

9. מכירה זו הינה מכירה על פי הצעות בכתיב: ניתן להציע הצעות באופן מילולי או בכתב (באמצעות הפלטפורמה של המכירה או בלעדיה), אבל כל ההצעות חייבות לקבל אישור בכתב מהמציע (הודעת טקסט מקובלת). במקרה של שוויון בהצעות הזוכות, ההצעה שהתקבלה מוקדם יותר היא הזוכה באוסף.

 

10. כדי להגיש הצעת מחיר באמצעות האינטרנט, עליכם להירשם (בחינם). התוכנה שלנו תציע לכם לתת הצעת מחיר בסכום המירבי שאתם מוכנים לשלם עבור הפריט, משום שאז היא תציע מטעמכם הצעות מחיר באופן אוטומטי עד שהיא תגיע למגבלה שלכם (אם יהיה צורך בכך): התוכנה תציע את הצעת המחיר הנמוכה ביותר הנחוצה, לפי הפרשי הצעות המחיר המוצגים בטבלה שלהלן, כדי לבסס את מעמדכם בתור המציע בעל הצעת המחיר הגבוהה ביותר. הצעת המחיר המירבית שלכם משקפת את הסכום המירבי שאתם מוכנים לשלם עבור הפריט – אבל ייתכן שתשלמו הרבה פחות. בכל מקרה, אתם יכולים לתת הצעת מחיר בעצמכם בכל עת שתירצו או להגדיל את הצעת המחיר המירבית שלכם. הצעות מחיר שיוגשו מחוץ למערכת האוטומטית ינוהלו ע"י מר בן-אריה באותה צורה כפי התהליך האוטומטי. מפני שיש אפשרויות שונות להגשת הצעות מחיר שעלולות לגרום, בין השאר, לשינויים מהוטיים בקביעת זוכים בלוטים בסוף המכירה, הקביעה הרשמית תבוצע על ידי בית המכירות דרך הודעה רשמית לזוכים, ולא לפני. לגבי פריטים שרק הצעת מחיר אחת התקבלה עבורם, ההחלטה למכור את הפריט במחיר שנמוך מהצעת המחיר הזוכה ורמת הצעת המחיר הפותחת – או כל מחיר שמור מתחת לרמת הצעת המחיר הפותחת – נתונה לשיקול דעתו של מנהל המכירה.

 

11. בסיום המכירה נודיע לכל המשתתפים על זכיותיהם באמצעות הודעה בדואר אלקטרוני. עמלת הקונה היא 18% ממחיר הפטיש, ודמי משלוח ועמלות תשלום רלוונטיים מתווספת לחשבון. תושבי ישראל מחויבים במע"מ.

 

12. התשלום חייב להתבצע בתוך 7 ימים מקבלת החשבונית, וההזמנות יישלחו אחרי אישור התשלום. ניתן לבצע תשלום באמצעות דולר אמריקאי, ₪ ישראלי, או יורו אירופאי, על פי שער המטבע ביום התשלום. חשבונית מעל 30 ימי איחור, עלולה לשאת ריבית והוצאות גביה אפשריים; המכירה יכולה להתבטל, והאוסף יועבר לזוכה הבא בתור.

 

13. מסירת הצעת מחיר או הצעה לרכישת ישירה במכירה פומבית היא התחייבות רצינית, שכן היא משפיעה על המחירים הנוכחיים במכירה, על החלטות של מתמודדים אחרים, על יכולתם של אחרים להתחרות על הפריט, צפויות להכנסה מצידם של מפקידים ושל בית המכירות, ובכלל הרושם שנוצר בקרב הציבור כתוצאה מהמחירים שכביכול הושגו ושולמו. למעט בזמן אמת, קרוב למועד הגשת ההצעה או הבאת הכוונה לקנות פריט ישירות במכירה, הכוונות וההצעות הללו לא ניתן לביטול מאוחר יותר, והזוכים בבמכירה והקונים המיועדים (ברכישות ישיורות במכירות) צפויים לכבד את התחייבויותם. ביטול הצעה לאחר סיום מכירה כשהמתמודד המשני (שהפסיד) מוצע הפריט במקומו של הזוכה, אינו פתרון שניתן לסמוך עליו מאחר שהמתמודד שהפסיד קרוב לודאי לא ירצה לשלם את גובה המחיר שהוא הציע במה שהוא הרגיש אז היה התמודדות אמיתית עם מתמודד/ים אחרים, כשעכשיו מתגלה שתחרות אמיתית לא התקיימה וייקור המחיר היה מדומה. לכן אומנם אנו מעוניינים לבצע עסקאות, איננו יכולים לסמוך על פנייה כזאת כדרך בטוחה לטפל בביטול הצעות זוכות לאחר סיום מכירה.

 

אנו משתמשים בערוצים שונים כדי להעביר הודעות על זכיות והגשת חשבוניות, ומסתמכים על המידע האישי שסופק על ידי המציעים והקונים בעת השתתפותם במכירה. אנשים אלה לא נדרשים לענות לנו מיד, אך מצופה מהם להגיב על התקשורת שלנו אליהם בפרק זמן סביר, כגון תוך ימים. אם לא נוכל ליצור קשר עם אנשים כאלה בתוך חודש מסוף המכירה, או אם האנשים האלה מסרבים לכבד את התחייבויותיהם, הם יישאו במלוא הסכום של זכיותיהם או רכישותיהם ויהיו מחויבים על כך על ידינו. במקרה כזה החיוב ישמש בסיס להגשת תלונות ללשכות אשראי, סוכנויות גבייה ואף למערכת בתי המשפט. זוכים במכרזים וקונים מיועדים שמודיעים לנו על קשיים בכבוד התחייבויותיהם או בהשלמת רכישותיהם מוזמנים לשתף איתנו פעולה ואנו נערוך הסדרים לטיפול במקרים אלה, כולל, בין היתר, הסדרת תשלומים ועוד; אנשים אלה יהיו מחויבים לשלם 15% מסך ההתחייבויות שלהם (אם כי על פי שיקול בית המכירות ניתן לצמצם או לבטל את החיוב). בכל מקרה, תמיד מוטב לשתף איתנו פעולה ולא להתעלם מאתנו. פריטים נמסרים ללקוחות לאחר קבלת מלוא התשלום עבורם.

 

14. מתקבלים אמצעי התשלום הבאים: מזומן, העברת כסף (כדוגמת "אינטרנשיונל" למציעים שמעבר לים), העברות "ווסטרן יוניון" והעברות בנקאיות (ללא הטלת דמי עמלה נוספים; המציעים אחראיים לחיובים בנקאיים); המחאות או המחאות בנקאיות (אם התשלום הוא מעבר לים מוטלת עמלה של 1.5%); PayPal (מוטלת עמלה של 5%).

 

15. על פריטים שרכישתם מחייב הוצאת אישור יבוא, זהו אחראיותו של הקונה לקבל את האישורים הנדרשים. עסקאות ופעילויות בתחום מטבעות עתיקים מנוהלות על ידי סניף אמריקאי כאשר הן ועניינים הקשורים להן כפופות לחוקה של מדינת דלאוור.

 

16. כל הנושאים הנובעים ממכירה זו (פרט לאלה המוזכרים בסעיף 14) יוכרעו על פי חוקיה של מדינת ישראל, כאשר סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בירושלים מוסכמת על הצדדים.

 

17. המכירה מנוהלת באמצעות תוכנה ופיתוח של גורםים צד שלישי. אמנם אנו עושים את מירב המאמצים להבטיח ביצועים ללא דופי ונגישות למכירה, איננו אחראים לתוכנה. במקרים של בעיות נגישות או שגיאות שהתגלו, אנו ננקוט בצעדים הדרושים כדי לתקן אותם, כולל הצעת שיטות חלופיות למסירת הצעות ו/או שימוש בשיטות ידניות לחישוב תוצאות המכירה. מפתח התוכנה מזהיר: יתכנו אי התאמות בצפייה בשעון הספירה לאחור של המכירה, כגון זמנים שונים המוצגים, אם יש מספר דפים/לשוניות פתוחים בדפדפן. זה נובע מהזמן שלוקח לדף אינטרנטי לטעון בחלון הדפדפן שלך (הנגרם כתוצאה מעומס העבודה במחשב), שכן "טיימר ה- JavaScript" מתחיל רק כאשר העמוד נטען במלואו.


המכירה מוצגת במספר אתרים צד-שלישי, כל אחד עם מערכות הפעלה משלו, פונקציונליות ומגבלות. כדי להריץ את המכירה בו זמנית באתרים שונים, ייתכן שנאלץ לשנות את מרכיבי המכירה כך שיתאימו למערכות ההפעלה של האתרים האלה: הדבר עשוי לכלול - אך לא רק - מחירי פתיחה של הצעות מחיר (כאשר אתרים מסוימים יוצגו בשלמותם מספרים כמו "100" ואחרים יציגו את "99"), ואת המחירים הנובעים וכתוצאה מכך והמדרגות של הצעות המחיר (אתרים מסוימים עשויים לאפשר / להגביל את מספר או גודל המדרגות, אחרים עשויים להגביל את יכולתו של המציע להגיש סכום הצעת מחיר לפי בחירתו ולהכריח אותו להגיש הצעות מחיר בסכומים שנקבעו מראש על פי המדרגות המוצעים). עם זאת, בתום המכירה, סכום ההצעה הזוכה יותאם לטובת המציע, ללא קשר להבדלים אפשריים במחירים המוצגים בין כל האתרים.


המכירות החיות שלנו מנוהלת על ידי תוכנה שנבנתה ומפותחת על ידי צד שלישי, המסופקת על ידי 'בידספיריט'; אין לנו בעלות או שליטה טכנית עליה. שימו לב שהיכולת להשתתף במכירה תלויה באיכות חיבור הרשת שלכם: אם החיבור חלש ייתכן שיבושים בתצוגה החיה על מכשירכם, כולל שינויים פתאומיים בתצוגה ואופן התקדמות סבב ההצעות על הלוט המשודר, וסיום הסבב. אני לא אחראיים לעניינים האלה ויכולים רק להציע הסדרת חיבור מתאימה יותר טרם תחילת המכירה (או במהלכה), או מתן הצעה בכתב מראש בתור הצעה בהעדרות המציע. שימו לב גם שכמה תוכנות צנזור-עצמי עלולים לחסום גישה למדור המכירה החיה. במקרה הזה ניתן לראות אה התצוגה בסטטית באתר האם שלנו (JerusalemStamps.com/he), ואנחנו ממליצים למסור הצעות בכתב מחוץ לממשק.

 

18. בכל מקרה של חילוקי דעות, הנוסח באנגלי הוא הקובע.

 

19. המוצג להלן טבלת המדרגות להצעות מחיר מינימליות על פי גובה המחיר. בעוד שמתמודדים רשאים להגיש הצעות מחיר בכל סכום שירצו, מחוץ לתוכנית האוטומטית שלנו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להתאים את ההצעות המוגשות מחוץ לתוכנית המכירה הפומבית, כלפי מעלה או מטה, אל מדרגת הצעת המחיר הקרוב ביותר, כדי לשמור על עלייה מסודרת ברמת הצעות המחיר ולקבוע זוכים על פי הבדל ברור בינם לבין אחרים שהפסידו להם.

 

גובה המחיר:                מדרגה:

עד ל-$49             ----------    $2

$99 - $50           ----------    $5

$199 - $100       ----------    $10

$299 - $200       ----------    $20

$599 - $300       ----------    $30

$999 - $600       ----------    $50

$1999 - $1000   ----------    $100

$4999 - $2000   ----------    $200

$9999 - $5000   ----------    $500

$10000+           ----------    $1000